Objave

Zapisnik 1. seje sveta KS

Zapisnik 2. seje sveta KS

Zapisnik 3. seje sveta KS

Zapisnik 4. seje sveta KS

Predavanje o zamolčani medicini

Javna razgrnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Rupnik Spodnja Idrija